Idrottsevenemang
Våra byar

Nyheter

(Hämtas från Nora turism, BKT, Nora kommun)
 • Bergslagens kommunalteknik
  2015-01-27

  Be­gränsad fram­komlig­het vid torget.


  Vecka 5 påbörjas renovering av kyrkomuren vid torget. Gångbanan kommer under pågående arbeten att vara avstängd och gatan har begränsad framkomlighet ... Läs mer
 • Nytt från Nora kommun
  2015-01-27

  Föreningsbidrag


  Information om hur man söker kommunens föreningsbidrag samt information från ÖLIF/SISU tisdagen den 3:e februari kl 18.00 på biblioteket. Läs mer
 • Medborgarundersökning
  2015-01-23

  Med­borgar­under­sökning 2014


  Nu finns SCB:s rapporten från med­borgar­under­sökningen 2014 för Nora kommun. Läs mer
Nora kommun, Tingshuset, 713 80 Nora      Tel: 0587-810 00                                 Bankgiro        Organisationsnr
Besöksadress: Prästgatan 15                     E-post: nora.kommun@nora.se           203-2258       212000-2007