Våra byar

Nyheter

(Hämtas från Nora turism, BKT, Nora kommun)
 • Nytt från Nora kommun
  2017-02-17

  Ansök om Kommunalt aktivitetsbidrag


  Ansökningarna för HT 2016  ska vara inlämnade senast den 25 februari Läs mer
 • Nytt från Nora kommun
  2017-02-16

  Nu är det dags att söka skolfonder


   28 februari är sista ansökningsdag att söka stipendium ur Stadra- och skolsamfonden. Läs mer
 • Nytt från Nora kommun
  2017-02-16

  Avsiktsförklaring beslutades av kommunstyrelsen


  En avsiktsförklaring har träffats mellan Region Örebro län, Länsgården och Nora kommun om att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Nu har Nora komm... Läs mer
Nora kommun, Tingshuset, 713 80 Nora      Tel: 0587-810 00                                 Bankgiro        Organisationsnr
Besöksadress: Prästgatan 15                     E-post: nora.kommun@nora.se           203-2258       212000-2007