• Huvudmeny
Sopbil på väg

Avfall, sopor och återvinning

Bergslagens kommunalteknik, (BKT) har hand om skötsel och frågor rörande avfall, sophämtning och återvinning.

Bergslagens miljö- och byggnadsförvaltning, (BMB) har hand om tillsynen och regler för enskild och kommunal avfallshantering, källsortering, kompostering, återvinning, farligt avfall och nedskräpning i naturen.

Avfallshämtning/Sophämtning

Länk till BKT, Avfall och återvinninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återvinningsstation

Återvinningsstationer (sopstation)

Här hittar du återvinningsstationer i Nora kommun (länk till BKT, Avfall&återvinning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta till våra Återvinningsstationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan lämna synpunkter om tömning och städning runt återvinningsstationerna till Förpacknings & tidningsinsamling (fti)

Länk till synpunkter hos ftilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillverkarnas ansvarar för det avfall som omfattas av  producentansvar.
Tillverkarna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De ska informera om sortering och insamling. Den lokala information till hushållen görs av kommunerna.  I Nora kommun sköts detta av BKT och BMB.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-04-07

Bergslagens kommunalteknik (BKT) ansvarar för avfall och återvinning, hos BKT finns också information om återvinningscentralen på Ängarna i Nora och var återvinningsstationerna finns i kommunen.
Länk till BKT, Avfall & Återvinniglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Besöksadress: Industrivägen 7länk till annan webbplats
713 23 Nora
Telefon: 0587-55 00 00
E-post: forbund@bergslagens-kt.se
BMB

Tillstånd och regler för avfall och återvinning handläggs av  BMB, Bergslagens miljö- och byggnadsnämnd

Länk till BMB, avfall och återvinninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress:

Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg

Sam­hälls­byggnad Berg­slagen, Service­center
Telefon: 0587-55 00 40
E-post: info@bmb.se

webbadress: www.bmb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster