• Huvudmeny

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, om inget annat anges.

Möteslokal är Fogdhyttesalen på Hjernet, Malmgatan 4 och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas. 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tisdag den 26 augusti 2014, kl. 9.45-11.30. Observera att mötet börjar 9.45!

 Följande ärenden kommer att behandlas:

 1. Val av justerare
 2. Ekonomisk rapport juli månad 2014 samt halvårsbokslut 2014
 3. Förslag till budget för barn- och utbildningsnämndens verksamhet år 2015
 4. Förslag till svar till handikapprådet
 5. Förslag till revidering av delegationsordning
 6. Slutrapport från arbetet med barnkonventionen, projektledare Sara Gustavsson
 7. Förslag till ändring av ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn
 8. Aktuell information om ensamkommande barn, Hoshmat Ahmadi
 9. Rapport ej verkställda beslut enl SoL och LSS
 10. Rapport från kontaktpersonerna
 11. Delegationsbeslut
 12. Delgivningar


Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-08-19

Hjernet, Malmgatan 4

Barn- och utbildningsnämndens protokoll och reservationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Folder/mapp Protokoll 2014
Folder/mapp Protokoll 2013
Folder/mapp Protokoll 2012
Folder/mapp Protokoll 2011
Folder/mapp Protokoll 2010
Folder/mapp Protokoll 2009
Folder/mapp Aktuella handlingar