• Huvudmeny

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, om inget annat anges.

Möteslokal är Fogdhyttesalen på Hjernet, Malmgatan 4 och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas. 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tisdag den 22 april 2014 kl. 8.30-14.00 (lunch 12-13). Följande ärenden kommer att behandlas:

1. Val av justerare

2. Redovisning av föräldraenkät

3. Förslag till utfall av styrmått

4. Förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten och familjebehandlingen Vingen

5. Förslag till patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats, Skolhälsan år 2012-2013

6. Förslag till patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans psykologiska insats verksamhetsåret 2013

7. Förslag till rutin för rapport enligt Lex Sarah

8. Skolhälsans verksamhetsberättelse år 2012-2013

9. Verksamhetsplan för Elevhälsans medicinska insats 2013-2014

10. Förslag till handlingsplan för Alkohol- och narkotikagruppen

11. Rapport från arbetet med kostpolitisktprogram

12. Ekonomisk rapport

13. Ordföranden informerar

14. Rapport från kontaktpersonerna

15. Delegationsbeslut

16. Delgivningar

Observera att mötet fortsätter efter lunch, 13.00-14.00​


Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-04-14

Hjernet, Malmgatan 4

Barn- och utbildningsnämndens protokoll och reservationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Folder/mapp Protokoll 2014
Folder/mapp Protokoll 2013
Folder/mapp Protokoll 2012
Folder/mapp Protokoll 2011
Folder/mapp Protokoll 2010
Folder/mapp Protokoll 2009
Folder/mapp Aktuella handlingar