• Huvudmeny

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, om inget annat anges.

Möteslokal är Fogdhyttesalen på Hjernet, Malmgatan 4 och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas. 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tisdag den 21 oktober 2014 kl. 09.00-12.00. Följande ärenden kommer att behandlas:

1. Val av justerare

2. Ekonomisk rapport september 2014

3. Ny förskola

4. Pedagogisk omsorg i Striberg

5. Information om behörighet bland Nora kommuns lärare

6. Förslag till internkontrollplan 2014

7. Motion 5/2014 om information om alternativa former för barnomsorg

8. Medborgarförslag 6/2014 om att bekämpa kajorna

9. Rapport ej verkställda beslut enl SoL och LSS för tredje kvartalet 2014

10. Förvaltningschefen informerar

11. Rapport från kontaktpersonerna

12. Delegationsbeslut

13. Delgivningar

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-10-13

Hjernet, Malmgatan 4

Barn- och utbildningsnämndens protokoll och reservationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Folder/mapp Protokoll 2014
Folder/mapp Protokoll 2013
Folder/mapp Protokoll 2012
Folder/mapp Protokoll 2011
Folder/mapp Protokoll 2010
Folder/mapp Protokoll 2009
Folder/mapp Aktuella handlingar