• Huvudmeny

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, om inget annat anges.

Möteslokal är Fogdhyttesalen på Hjernet, Malmgatan 4 och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas. 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tisdag den 16 september kl. 8.30-12.00 i Fogdhyttesalen på Hjernet. 

OBS! Dagordningen har justerats, ärendena kommer att behandlas enligt följande ordning:

 1. Val av justerare
 2. Tillfällig förskola
 3. Ny permanent förskola
 4. Pedagogisk omsorg
 5. Återrapport alkohol- och narkotika gruppen (kl. 10.30)
 6. Redovisning av det kommunala uppföljningsansvaret ungdomar (handlingar lämnas på mötet)
 7. Ekonomisk rapport
 8. Besparingsförslag och konsekvensbeskrivning (handlingar lämnas på mötet)
 9. Förvaltningschefen informerar
 10. Rapport från kontaktpersonerna
 11. Delegationsbeslut
 12. Delgivningar


Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-09-15

Hjernet, Malmgatan 4

Barn- och utbildningsnämndens protokoll och reservationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Folder/mapp Protokoll 2014
Folder/mapp Protokoll 2013
Folder/mapp Protokoll 2012
Folder/mapp Protokoll 2011
Folder/mapp Protokoll 2010
Folder/mapp Protokoll 2009
Folder/mapp Aktuella handlingar