• Huvudmeny

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, om inget annat anges.

Möteslokal är Fogdhyttesalen på Hjernet, Malmgatan 4 och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas. 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tisdag den 18 november 2014 kl. 9.00 i Fogdhyttesalen på Hjernet. Följande ärenden kommer att behandlas:

1. Val av justerare

2. Ekonomisk rapport för oktober månad

3. Sammanställning av 2014 års intern kontroll för bildningsförvaltningen

4. Förslag till ersättare vid beslut i brådskande ärenden

5. Förvaltningschefen informerar 

6. Rapport från kontaktpersonerna

7. Redovisning av delegationsbeslut

8. Delgivningar 

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-11-10

Hjernet, Malmgatan 4

Barn- och utbildningsnämndens protokoll och reservationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Folder/mapp Protokoll 2014
Folder/mapp Protokoll 2013
Folder/mapp Protokoll 2012
Folder/mapp Protokoll 2011
Folder/mapp Protokoll 2010
Folder/mapp Protokoll 2009
Folder/mapp Aktuella handlingar