• Huvudmeny
Trafikskyltar

Skyltning

Information om när det behövs tillstånd för skyltning på offentliga platser eller platser som vetter mot offentliga platser. För vissa skyltning krävs bygglov. Utanför tätorter är Vägverket ansvarig för skyltning inom 50 m från allmän väg. Det finns även regler i Nora kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter, för hur man får använda skyltar i Nora.

Sammanfattning av Lokala ordningsföreskrifter för skyltning i Nora kommuns tätorter.
För att affischer, annonser eller att sätta upp anslag som vetter mot offentlig plats måste man söka tillstånd hos polisen.
Du behövs inte tillstånd för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som finns uppsatta för ändamålet.
Företag kan affischer och annonser på den eller de byggnad där verksamheten  bedrivs utan att söka tillstånd.

Läs de  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nora kommunl

Regler för reklamanordningar intill en allmän väg

Det krävs någon form av tillstånd för att få sätta upp reklamanordningar intill en allmän väg.
Inom vägområdet är det väghållningsmyndigheten som beslutar (Trafikverkets region för en statlig väg).
Utanför vägområdet är det länsstyrelsen som beslutar, utom i de fall det är detaljplanelagt område. Där  är det BMB som beslutar om bygglov.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-02-17