• Huvudmeny

Migrationsverkets planer på asylboende i Nora

Migrationsverket har planer på att etablera boende för asylsökande flyktingar i Nora.
Migrationsverket har informerat Nora kommun om att verket har planer på att etablera boende för 50-100 asylsökande flyktingar i Nora.
Migrationsverket har kontaktats av två privata fastighetsägare, den ena i Gyttorp och den andra i Nora, som erbjudit sig att teckna avtal om asylboende. Fastighetsägaren i Nora, som ännu så länge är anonym, erbjuder verket att hyra sex lägenheter. Verkets policy är sedan att två asylsökande per rum ska bo i lägenheterna.

Enligt gällande lagstiftning är kommunens uppgift att mot ersättning från staten ordna bl.a. plats i grundskolan för de flyktingar som är i skolåldern och kommunen kan inte heller motsätta sig etablering av asylboende dvs. kommunen har ingen vetorätt i frågan!

Migrationsverket har utlovat att delta i ett planeringsmöte med kommunen och andra berörda innan avtal tecknas med fastighetsägarna.
 
NORA KOMMUN

Solveig Oscarsson  
Kommunstyrelsens ordförande 
Jan Norlund
kommunchef

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2013-02-21

Nytt från Nora

Mina favoriter

Nyheter