• Huvudmeny

Tandvård

Tandvård ges både vid Landstingets folktandvård och av privata tandläkare.

Tandvård för barn och ungdomar

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt att få tandvård utan kostnad till och med den sista december det år de fyller 19. Landstinget ansvarar för denna tandvård.

Tandvård för vuxna

Från det år man fyller 20 får man betala en stor del av tandvården själv. Men, man kan få ekonomiskt stöd från staten om man går till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till Försäkringskassan.

Äldre och funktionshindrade har rätt att få avgiftsfri munhälsobedömning.

Personer med ett stort omvårdnadsbehov kan erbjudas munhälsobedömning och vård i hemmet.
Vid frågor  vänder man sig till sin LSS/biståndshandläggare eller personal på äldreboende/gruppboende.

Efter munhäsobedömningen kan nödvändig tandvård ges efter bedömning av tandläkare/tandhygienist. Avgiften är då samma som vid ett besök inom den öppna hälso- och sjukvården.

Akut tandvård

länk till Folktandvårdens Jourkliniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om tandvård på Portalen för kommunerna  och Örebro läns landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-01-01