• Huvudmeny

Entreprenörskap

Lingårdens förskola har sedan 2008 deltagit i kommunens satsning på entreprenörskap. För oss betyder det att vi vill lyfta fram kreativiteten hos både barn och vuxna.

Handlingsplan för Lingårdens förskola

Målbild/Vision

Vi säger ja till varandras kreativitet!
Vi tar tillvara barnens och de vuxnas idéer och nyfikenhet så att vi själva är med och påverkar vårt lärande.

Vår definition av Entreprenörskap

En process, enskilt eller i samarbete, där man omformar idéer till praktiska, målinriktade aktiviteter.
Entreprenörskap  = "ta-sig-för-samhet".

Nuläge

Lingårdens förskola ligger i Lärkeskolans rektorsområde. Vi har nära till naturen och centrala staden. Förskolan har tre syskonavdelningar för barn mellan 1 och 5 år. Personalen består av förskollärare och barnskötare, totalt 9 heltidstjänster fördelade på 10 personer. En kokerska som ansvarar matlagning och städ. På förskolan finns en utvecklingspedagog som har till uppgift att tillsammans med rektor och personal driva pedagogiska frågor. Det finns en samverkansgrupp bestående av rektor, utvecklingspedagog och fackliga företrädare som behandlar verksamhetsfrågor och arbetsmiljö. En arbetsgrupp med avdelningspersonal och rektor som arbetar med likabehandlingsplanen.

Beskrivning av verksamheten Lingårdens förskola arbetar medvetet med att ge barnen en trygg, positiv och tillåtande miljö med leken i centrum. Vi arbetar även med att grundlägga barnens empatiska förmåga. Vi vill att barnen ska få vara i en förskola som inte bara är fylld av aktiviteter utan också ger tid för eftertanke, därför arbetar vi med portfolio. Barnens lärande synliggörs. Barnen har sin hemvist på respektive avdelning, men träffar dagligen barn från andra avdelningar. En gång i veckan samlas de äldsta barnen för aktiviteter i " Myggruppen" Alla Lingårdens barn träffas i gemensam sångsamling.. Vi har ett nära samarbete med föräldrarna och bjuder in till utvecklingssamtal vår och höst. Samarbetspartners: Föräldrarna - Biblioteket - Lärkesskolan -Karlsängskolan - Vuxenlärandeenheten — Lindeskolan — Örebro Universitet.

Handlingar som stärker entreprenörskap

Vi synliggör barnens identitet

Vi skriver upp barnens önskemål och idéer på vårt anslagsfönster. Barnen blir delaktiga i den demokratiska processen. Barnen får en förståelse för det skrivna ordet. Kommunikationsverktyg mellan barn, pedagoger och föräldrar.

Vi gör barnen mer delaktiga i sin portfolie.

Barnen är med och sätter text till sina teckningar och bilder. Samtal med barnen om deras lärande, genom att tillsammans titta i portfoliopärmarna

Vi bjuder in föräldrarna till olika samverkansformer.

Oftast sker detta avdelningsvis, t.ex. luciafirande, sångkväll, grillkväll, föräldrafika.. Barnen får tillfälle att visa sina arbeten för föräldrarna. Pedagogerna får tillfälle att visa upp och förklara verksamheten. Föräldrarna får tillfälle att träffa varandra och personalen under lättsamma former. Tillsammans på hela förskolan har vi en gemensam utedag i maj.

Informationsägare: Lingårdens förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24