• Huvudmeny

Bostadsanpassning

Hos Sam­hälls­byggnads­förval­tningen Berg­slagen (tidigare BMB), kan du ansöka om bostads­anpassnings­bidrag för ombyggnad av ditt boende om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktions­hinder).

Bostadsanpassningsbidrag

Den som behöver få sin bostad ombyggd och anpassad på grund av funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.  En sådan ansökan kräver alltid ett intyg från arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast eller annan medicinskt sakkunnig.
Exempel på anpassning kan vara att ta bort trösklar eller sätta in bredare dörrar.

Boverket

Boverkets uppgift är att ha tillsyn över hur kommunerna handlägger bostadsanpassningsärenden. Dessutom är Boverket remissinstans i förvaltningsdomstolarnas mål om bostadsanpassningsbidrag

Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bostadscenter

Mer information om bostadsanpassning kan du få hos Bostadscenter.se. Bostadscenter.se är en projekt-webbplats som drivs av Personskadeförbundet RTP i samverkan med övriga rörelse­hinder­förbund med stöd av Allmänna Arvsfonden.

www.bostadscenter.se>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Välfärd, Område social
Sidan uppdaterad: 2010-08-04

BMB

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon: 0587-55 00 40
E-post: servicecenter@sbbergslagen.se
Webb: www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress:

Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg

Ansöka om bostads­anpassnings­bidrag
Samhällsbyggnad Bergslagen>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
Arbetsterapeuter
telefontid 08.00-08.30
telefon: 0587-810 00