• Huvudmeny

Bostadsanpassning

Du kan ansöka om bostads­anpassnings­bidrag för ombyggnad av ditt boende om du drabbats av skada eller sjukdom.

Bostadsanpassningsbidrag

Den som behöver få sin bostad ombyggd och anpassad på grund av funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.  En sådan ansökan kräver alltid ett intyg från arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast eller annan medicinskt sakkunnig.
Exempel på anpassning kan vara att ta bort trösklar eller sätta in bredare dörrar.
Läs mer om bostadsanpassningsbidrag och hämta ansökningsblankett hos Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster>>

Boverket

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tillsyn över hur kommunerna handlägger bostadsanpassningsärenden. Dessutom är Boverket remissinstans i förvaltningsdomstolarnas mål om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadscenter

Mer information om bostadsanpassning kan du få hos Bostadscenter.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är en projekt-webbplats som drivs av Personskadeförbundet RTP i samverkan med övriga rörelse­hinder­förbund, med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2010-08-04

BMB

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon: 0587-55 00 40
E-post: servicecenter@sbbergslagen.se
Webb: www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress:

Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg

Bostads­anpassnings­bidrag:
Samhällsbyggnad Bergslagen>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
Arbetsterapeuter
telefontid 08.00-08.30
telefon: 0587-810 00

Interna länkar
Hjälpmedellänk till annan webbplats

Externa länkar
Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bostadscenter.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster