• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Bryggor och sjöbodar

För arbeten som utförs i vatten, så kallad vattenverksamhet. Småbåtshamnar Byggande av brygga, grävning/muddring eller utfyllnad i vatten, behöver du oftast göra en anmälan eller söka tillstånd. Undantag är exempelvis om det är uppenbart att inga andra intressen skadas av verksamheten. Det är den som utför arbetet som ska kunna visa att så är fallet. Miljökontoret handlägger anmälningar om vattenverksamhet som gäller bryggor. Övriga anmälningar handläggs av länsstyrelsen. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text Relaterad information Hamnar för fritidsbåtar på boverket.se Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 2020 Relaterade e-tjänster Ansöka om dispens från strandskydd

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: