• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Bygga nytt i Nora

I Nora kommun finns det möjlighet för dig som vill bygga nytt. Inom fem områden i kommunen finns säljklara tomter: Gyttorp, Järnboås, Nora stad, Striberg och Ås. Nedan finner du orterna länkade till kartor

Fem områden

Klicka på kartorna nedan och hitta säljklara tomter. Läsanvisningar till kartorna finner du nedan.

Läs mer om aktuella tomter på Fastighetsbyrån (klicka här för att komma till hemsidan) Länk till annan webbplats.

Kommunen äger merparten av den mark som identifierats som möjlig för byggnation. Det kan finnas områden där fastigheter med olika markägare löper genom ett område. Här nedan kan du ta del av läsanvisningar för kartorna.

Läsanvisningar

Varje siffra motsvarar ett inventerat område, klicka på valfri siffra så kommer du till ett avgränsat område för att se typ av byggnad som tillåts, urklipp av detaljplanen och bestämmelser, storlek på fastigheten mm.

Återkommande begrepp
Exploateringsgrad: Hur byggnaden får utformas sett till yta och antal byggnader.
Höjder: Hur byggnaden får utformas sett till våningsantal och höjder. 4 (5) Annat av vikt: Om det förekommer andra typer av bestämmelser som kan vara intressant i ett tidigt skede.
Laga kraft: Vilket år detaljplanen togs fram och blev gällande.
Infrastruktur
Anslutning: Att det går att nå fastigheten via en gata/väg.
Ledningar: Innebär vatten och avlopp. Förekomsten av dessa beskrivs med Ja, Nej, eller Delvis. Delvis har också en vidare förklaring om vad som menas.
Övrigt: Markägoförhållanden, omkringliggande verksamheter, infrastruktur eller liknande som kan påverka ett byggande.

Tips för användare

Rubriken för ett område kan skilja sig åt.
- fastighet 1:1 - endast denna fastighet berörs
- del av fastighet 1:1 - mindre del av fastigheten berörs
- del av fastighet 1:1 a, b, c - ett flertal områden tillhör samma fastighet
- fastighet 1:1 och 1:2 - flera fastigheter berörs av aktuellt område

Rubrikerna kan dessutom ha olika utformning sett till färg och form.
- fastighet 1:1 - området är möjligt att marknadsföra
- fastighet 1:1 - området ska inte marknadsföras i dagsläget
- fastighet 1:1 - området medför kostnader för kommunen och behöver utredas vidare

Nybyggnation

Vid nybyggnation gäller riktlinjerna för markanvisning. En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggaren ensamrätt att, under en begränsad tid och givna villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde.
Läs mer om markanvisning i riktlinjerna Öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen och Nora kommun
Sidan uppdaterad: