Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Bygglovsprocessen

Lindesberg.se Planerar du att bygga nytt eller göra förändringar inom en fastighet behöver du för det mesta söka bygglov. Film om hur du söker bygglov För att underlätta för dig som söker bygglov har vi tagit fram en instruktionsfilm. Filmen är en överskådlig och informativ film om hur bygglovsprocessen går till. En guide i bygglovsprocessen För att underlätta bygglovsprocessen har vi även tagit fram en broschyr som ger en överblick över hur man går tillväga för att ansöka om bygglov, se nedan för länk. Byggherrens ansvar I samband med byggande, rivning och markarbeten är det byggherren som har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Det är byggherren som ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Kraven som avses finns i plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. Kraven kan även finnas i beslut som har meddelats med stöd av lagen eller dess föreskrifter. Med föreskrifter avses Plan- och byggförordningen, PBF, och föreskrifter som Boverket har meddelat med stöd av bemyndigande, exempelvis Boverkets byggregler, BBR. Det här innebär till exempel att byggherren ska se till att eventuellt lov följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Byggherren kan även ha skyldigheter enligt andra lagar, förordningar eller föreskrifter. Det ansvaret regleras då i dessa och inte i PBL. Telefontider bygglov Måndagar 13:00-14:30 Tisdagar 13:00-14:30 Onsdagar 10:00-11:30 Torsdagar 13:00-14:30 Fredagar 08:00-09:30   Du kan ringa direkt och prata med en bygglovhandläggare på 0581-817 74, under ovanstående telefontider. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterad information Broschyr Vad byggherren ansvarar för

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-06-03