• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Handläggningstid för bygglov, förhandsbesked & anmälan

Hur lång tid tar handläggningen av ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. Handläggningstid för lov, förhandsbesked och anmälan Det är många faktorer som påverkar handläggningstiden. Om ansökan är komplett. Kvaliteten på inlämnade handlingar, om de är i skala samt om de är tydliga och rätt gjorda. Om beslut behöver tas i byggnadsnämnden. Om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras. Vilken tid på året du ansöker. Handläggningstiden för bygglov, förhandsbesked och rivningslov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning. Den totala tiden får maximalt bli 20 veckor. För anmälningsärenden är handläggningstiden 4 veckor från det att ärendet är komplett. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 Mejla servicecenter@sb-bergslagen.se Text Relaterad information Tidsfrister för handläggning

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: