• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Handlingar och ritningar som behövs vid lov/anmälan

Vid ansökan om lov eller anmälan kommer du behöva bifoga olika ritningar och handlingar. Följande handlingar behöver du skicka in: Plan- och fasadritningar Sektionsritning Markplaneringsritning Situationsplan (tomtkarta) Nybyggnadskarta Uppgifter om kontrollansvarig Förslag till kontrollplan Teknisk beskrivning Miljöinventering (vid rivning av åtgärder) Uppgift om färgsättning (inom kulturmiljöområden Lista över ritningar och andra dokument som krävs för det du vill bygga Information om vilka ritningar och andra dokument som behövs för det du vill bygga Klimatdeklaration av byggnader Lagen om klimatdeklarationer för byggnader började gälla den 1 januari 2022. Lagen berör nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet, och syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Den nya lagen innebär att byggherren ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en så kallad klimatdeklaration som ska registreras hos Boverket i Boverkets register för klimatdeklarationer. Vilka byggnader omfattas av lagen om klimatdeklaration för byggnader Kravet på klimatdeklaration gäller enbart när du ska uppföra en ny byggnad som kräver bygglov och gäller alltså inte vid om- eller tillbyggnad. Det finns undantag från kravet på att upprätta och ge in en klimatdeklaration för: byggnader där byggherren är en privatperson som uppför eller låter uppföra byggnaden privat. byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år. byggnader som inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6,7 eller 9 § PBL. byggnader för industri- eller verkstadsändamål. ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. byggnader som inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter. byggnader som är avserddea för totalförsvaret och byggnader av betydelse för Sveriges särkerhet. byggnader med vissa statliga byggherrar. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 8-12 och 13-16. Dag före helgdag 8-12. Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42 . servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Mer information om ritningar och handlingar Klimatdeklaration - en handbok Exempel på klimatberäkning Förslag till kontrollplan Kontrollplan instruktion Kontrollplan tom mall Exempel på kontrollplaner Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-06-03