• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Kaminer och eldstäder

För installation eller ändring av eldstad och rökkanal krävs anmälan till byggnadsnämnden. Hur anmäler man kamin Eldstäder ska vara miljögodkända enligt Boverkets Byggregler. Du får inte börja installera din eldstad/rökkanal innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Efter att din anmälan har kommit in och handlagts får du ett beslut om installation av eldstad/rökkanal, inklusive startbesked. Handlingar som krävs inför startbesked: anmälan prestandadeklaration/produktinformation förslag på kontrollplan Situationsplan, om fastigheten har flera byggnader markera med kryss i vilken byggnad installation ska ske Foto på skorsten om den är befintlig Innan eldstad/rökkanal tas i bruk ska den godkännas av sakkunnig besiktningsman eller skorstensfejarmästare. Eldstad/rökkanal kontrolleras så att den installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Vid besiktningen kontrolleras även att takskyddsanordningar uppfyller gällande krav. Sotarens besiktningsprotokoll ska tillsammans med anmälan om slutfört arbete och signerad kontrollplan skickas in till byggnadsnämnden för slutbesked. Bygglov kan krävas om det handlar om en utvändig skorsten/rökkanal på fasaden. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Kraven på rumsvärmares utsläpp och verkningsgrad Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 2020 Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: