• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Murar och plank

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank. Staket, plank och murar Plank och murar kräver bygglov, men det finns vissa undantag. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Staket upp till 120 cm höjd ovanför mark med en genomsiktlighet på minst 50%, som exempelvis ett villastaket, kräver inte bygglov. Relaterad information Vad är ett plank och en mur Staket kräver normalt inte bygglov Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 2020 Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: