• Huvudmeny

Bygglov, tillstånd och fastighets fastighetsfrågor

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för miljö och byggande, fysisk planering samt kartor och mätning.

E-tjänster för bygglov, bygganmälan, marklov och tidsbokning med bygglovhandläggare finns på Samhälls­byggnads­förbundets webbplats för e-tjänster.
Länk till Samhälls­byggnadf­örbundets e-tjänster för Bygglovs­ärenden>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om tillstånd och regler inom områdena bygga, bo och miljö och telefontider finns hos Samhälls­byggnads­förvaltningen.
Länk till samhälls­byggnads­förbundet, Bygga, Bo & Miljö>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om bebyggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse samt för boendefrågor. Boverket ansvarar också för central administrationen av statligt stöd inom området.
Länk till Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svar på olika boendefrågor, till exempel frågor kring avtal, rättigheter, vad som är ett dolt fel och vad man ska tänka på finns på en webbplats som drivs av Boverket och Konsumentverket.
OmBoende.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Örebro län

Regionförbundetets energikontor arbetar med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen. Energikontoret vill inspirera regionens invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.
Region Örebro län, Bostäder och lokalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rotavdrag

Du kan få skattereduktion för ROT-arbete.
Rotavdrag, Skattemyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen/ Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2019-03-04

BMB

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se
Webb:
www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sbbergslagen.se
Webb: www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.