• Huvudmeny

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för miljö och byggande, fysisk planering samt kartor och mätning.

E-tjänster för bygglov, bygganmälan, marklov och tidsbokning med bygglovhandläggare finns på Samhälls­byggnads­förbundets webbplats för e-tjänster.

Sök bygglov

Länk till Samhälls­byggnadf­örbundets e-tjänster för Bygglovs­ärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film om hur du söker bygglov

Du kan nu se en instruktionsfilm om hur du söker bygglov. Filmen "Så här söker du bygglov" finns upplagd på YouTube. Det är en överskådlig och informativ film om hur bygglovsprocessen går till.
Så här söker du bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (YouTubet)

Vid frågor om bygglov

kontakta bygglovhandläggare hos Samhällsbyggnadsförvaltningen
Länk till samhälls­byggnads­förbundet, Bygga, Bo & Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om bebyggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse samt för boendefrågor. Boverket ansvarar också för central administrationen av statligt stöd inom området.
Länk till Boverket
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Örebro län

Regionförbundetets energikontor arbetar med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen. Energikontoret vill inspirera regionens invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.
Region Örebro län, Bostäder och lokalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rotavdrag

Du kan få skattereduktion för ROT-arbete.
Rotavdrag, Skattemyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen/ Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-03-26

BMB

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se
Webb:
www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sbbergslagen.se
Webb: www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.