• Huvudmeny

Länkar till andra webbplatser

Här finns länkar till andra webbplaser som har information om byggnationer och vilka stöd och bidrag som kan finnas tillgängliga.

Boverket


Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde
Länk till Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OmBoende.selänk till annan webbplats för att hitta svar på olika boendefrågor. Många av dem är intresserade av frågor kring avtal, rättigheter, vad som är ett dolt fel och vad de ska tänka på vid renovering. Webbplatsen är ett samarbete mellan Boverket och Konsumentverket för att ge konsumenter tillförlitlig information.

Region Örebro län

Regionförbundetets energikontor arbetar med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen. Energikontoret vill bl a inspirerar regionens invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. 
Länk till Region Örebro län, Bostäder och lokalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rotavdrag


Kan du få skattereduktion för ROT-arbete, det som krävs är bl a att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.
Rotavdrag, Skattemyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-02-03