• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Nytt reningsverk

Reningsverket i Nora renar avloppsvattnet från Nora tätort, Ås och Gyttorp. År 2019 anslöts Lejonbacken samt Övre och Nedre Alntorp till avloppsledningsnätet.

Ett nytt reningsverk börjar byggas i november 2020. Här kan du läsa mer och följa byggnationen

Nytt om nya reningsverket

 • 2021-10-21


  Uppdatering om reningsverket


  Onsdag den 20 oktober besökte samhällsbyggnadsutskottet reningsverket i Nora för att få en uppdatering om projektet.
  Läs mer
 • 2021-08-23


  Uppdatering om Reningsverket


  Arbetet fortsätter med det nya reningsverket. Nästa vecka kommer åpromenaden stängas av för arbtete med ledningar
  Läs mer
 • 2021-07-19


  Gjutning av ytterskal


  Sista gjutningen inför sommaren skedde denna vecka sen stänger betongfabriken, berättar platschef Peter Nathanaelsson. Efter vecka 32 kommer hela ytterskalet vara gjutet och alla väggarna klara.
  Läs mer

Gamla reningsverket

Det nuvarande reningsverket byggdes i slutet på 1950-talet. I takt med tillväxten och ökade krav på avloppsrening har anläggningen byggts till och bytts ut till att bli den anläggning som finns idag och som betjänar Nora tätort, Gyttorp, Ås, Lejonbacken, Alntorp mm.
Nuvarande reningsverk har renoverats vid flera tillfällen. Betongkonstruktionerna är slitna och bassängblocken har sättningar. Betongen i den nuvarande anläggningen börjar bli sliten och ett av bassängblocken har börjat sjunka och lutar med flera centimeter.
Det stora slitaget på konstruktionerna gör att fler renoveringar inte längre är ekonomiskt försvarbara.

Beslut i kommunfullmäktige

För att Nora kommun ska kunna växa och fler områden kunna anslutas till den kommunala avloppsreningen samtidigt som Hagbyåns och Norasjöns vattenkvalitet är fortsatt hög beslutade Nora kommunfullmäktige i december 2019 om byggande av nytt reningsverk och avsatte 152 miljoner kr.

Nora kommun är uppdragsgivare för byggandet och finansieringen sker genom taxor och avgifter knutna till vatten och avlopp. Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att genomföra byggnationen och även ta hand om den kommande driften.

Nya reningsverket

Efter en förstudie beslutade man att bygga ett nytt reningsverk på samma fastighet, intill det befintliga verket. På så sätt kan man hålla det gamla reningsverket igång ända tills det nya kan tas i drift. Alla delar kommer att bytas ut förutom rötkammaren som kommer att renoveras.
Det gamla verket har öppna bassänger men det nya kommer att ha en överbyggnad som kommer förbättra arbetsmiljön avsevärt. Det kommer även bidra till bättre klimat runt reningsverket. Tak på alla delar minskar problem med lukt- och buller.
Arbetet kommer att pågå under hela år 2021 och beräknas bli färdigt till sommaren 2022.

Uppstart

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen leder arbetet med ElvaAB i Örebro som sammanhållande. Projektet drivs som ett partneringsprojekt, där lokala företag från främst Nora och Örebro finns med i arbetet. En arbetsgrupp med alla nödvändiga kompetenser har under det gångna året projekterat det nya verket och upphandlat ett byggföretag som nu kommer att genomföra bygget.

Kontrakterade företag vid uppstart
Elva processautomation AB (Totalentreprenör)
VAP VA-Projekt AB (Projektledning, projektering mark och geoteknik)
ASB i Mariestad AB (El-skåp)
Carigon Sverige AB (Mät och utsättning)
El & Automation i Nora AB (Installation och projektering av el)
Ingenjörsfirman Rörkraft AB (Samordnande projektör)
Kivelö geoteknik AB (Projektering spont)
MB Processautomation AB (Programmering av styrsystem)
Tuna Entreprenad AB (Mark- och byggentreprenör)
Sweco (Projektering luftbehandling och VS)
Byggstatik (Projektering A och K)

Bilder av nytt reningverk

Bilder från uppstart

Solveig Oscarsson (S) kommunalråd och Tom Rymoen (M) kommunalråd tar första spadtagen till nytt reningsverk i Nora kommun.
Foto Susann Rickan, Bilderna får användas för publicering

Informationsägare: Nora kommun och Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-11-17