• Huvudmeny

Djur

Ägare av husdjur berörs av flera olika regler. Vissa av dessa gäller bara dig som bor i stan. För vissa djur är det tillståndsplikt.

Djur inom område med detaljplan

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från kommunen för att hålla nötkreatur, häst, får, get, svin, orm, samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Djurskyddskontrollen sköts av Länsstyrelsen i Örebro län. Frågor angående djurhållning görs till Samhällsbyggnad Bergslagen

Utdrag ur Nora kommuns lokala ordningsföreskrifter
Hundar och katter

§ 14
Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll/nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 15-16. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för polishund i tjänst eller hund, för vilken polismyndigheten medgett särskilt undantag.

§15
Hundar ska hållas kopplade inom Nora stadskärna, enligt bilaga 2, jämte Strandpromenaden på sträckan Tullbacken-Trängbo camping .Hundar får inte vistas på begravningsplats och under tiden 1 april till 30 september på allmän badplats eller lekplats.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen , dock inte inom inhägnade områden.

Hundar och katter, som vistas på offentlig plats, och därmed jämställt område, ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara försedda med ID-öronmärkning alternativt s.k. chipmärkning.

Katt i skål

Affärsinnehavare ska i de fall hundar vistas i affärs­lokalen tydligt informera om detta utanför lokalen.

§ 16
På offentlig plats ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-06-18

Regler för hundar i naturen,
se Naturvårdsverket

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller
Djurskyddstelefon 010-224 81 vardagar kl 9-12,
dygnet runt 
via webbanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se
Webb:
www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sbbergslagen.se
Webb: www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.