• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Koloniträdgård

I Nora finns det ett område med odlingslotter vid Åsbosjön.

Odlingslotterna (kolonilotter) ligger vid Åsbosjön.
Markområdet för trädgårdsodling ligger på fastigheten Gamla Pershyttan 5:2 som ägs av kommunen och upplåts till Åsbosjöns koloni­trädgårds­förening. Det är ca 0,6 ha mark avsatt för 68 odlingslotter.
Odlingslotten har inte byggrätt utan får endast användas för odling.

Om du är intresserad av odlingslott kontakta
Åsbosjöns koloniträdgårdsförening
Kontaktperson
Ernad Besic
Telefon: 072-0135642

Karta hitta Åsbosjöns koloniträgårdsförening

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Fjäril besöker blomma