• Huvudmeny

Detaljplaner

Med utgångspunkt från översiktsplanen tar kommunen och Samhällsbyggnadsförvaltningen fram detaljplaner (DP) som styr utformningen av enskilda områden och i vissa fall enstaka byggnader.

Detaljplanen redovisar vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga hus får vara och hur nära gator och vägar de får ligga med mera.
Initiativ till upprättande eller ändring av en plan kan göras av enskild person, företag, kommun, landsting eller stat. En tid- och arbetsplan upprättas samt beslut om vem som belastas av kostnaderna tas.

Läs mer om detaljplaner på Samhällsbyggnadsförvaltningens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen/Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2017-05-15

BMB

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se
Webb:
www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd (BMB)
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sbbergslagen.se (BMB)
Webb: www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.