• Huvudmeny

Pågående planarbete

Nora kommun reviderar sin översiktsplan och tar fram en grönplan och en miljöplan.

En projektgrupp arbetar med att ta fram nya översikts-, grön- och miljöplaner. I projekten deltar tjänstemän för olika sakområden. Det finns även en referensgrupp som består av samhällsbyggnadsutskottets politiker samt kommunchefen.

Under augusti – september 2015 genomfördes en webenkät med frågor kring viktiga utvecklingsområden i kommunen. Drygt 700 svar kom in och enkätsvaren används som underlag i planarbetet.

Se sammanställningarna av enkätsvaren>>

Den 12 september 2016 hölls ett informationsmöte om förslaget till översiktsplan.

Här kan du se synpunkter, frågor och svar från informationsmötet

 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-09-20