Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kommunens planarbete

Översiktsplanen visar hur användningen av mark- och vattenområden  sker i framtiden. Det är en hjälp för kommunen att göra förbättringar och är en vägledning för detaljplaner och bygglov.

Planering och byggande regleras av plan- och bygglagen (PBL).
Kommunen har vad man brukar säga ett planmonopol. Jämfört med andra länder har vi mindre statlig styrning. Vi har mer kommunalt självstyre när det gäller planering. Offentlighet och demokrati i processen är reglerad och tar mycket tid. Sakägare ska ges tillfälle till samråd och planförslag som berör allmänheten ska ställas ut.

I Nora kommun utförs planarbetet tillsammans med Samhällsbyggnads- förvaltningen och -nämnd Bergslagen (tidigare BMB)

Informationsägare: Kommunförvaltningen/ Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-06-11

BMB

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sbbergslagen.se

Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.