Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny
Bäck med fisktrappa

Naturområden

i Nora kommun finns 18 naturreservat varav två är kommunala reservat här finns också ett kulturreservat och många andra värdefulla kulturmiljöer.

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för skötsel av de flest naturreservaten, de kommunala naturreservaten sköter kommunen.

Kommunala naturreservat

Fibbetorpsskogen ligger direkt väster om Nora stad vid Åsbosjön. Området har skyddats för att säkra ett tätortsnära naturområde med höga biologiska och kulturella värden.

Stadsskogen Strax norr om bebyggelsen i Nora ligger naturreservatet Stadsskogen. Området har skyddats för att bevara och utveckla naturvärden och möjligheter till friluftsliv nära tätorten. Sedan länge har skogen använts som strövområde.

Läs mer om kommunala reservat på Länsstyrelsen i Örebro län

Fibbetorpsskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stadsskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till övriga reservat i kommunen
Länsstyrelsen i Örebro län/Naturreservat i Nora kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturreservat och kulturmiljöer

Gamla Pershyttan är länets enda  kulturreservat. Exempel på andra sevärda kulturmiljöer är bl a  Älvhyttans bergsmansbyar och Nora Ervalla järnväg

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-06-10