• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Skötsel av parker och grön­områden

Parkerna är stadens gröna vardagsrum och naturliga mötesplatser för såväl invånare som turister. Parker finns i alla våra tätorter och har olika karaktär. Det finns bland annat finparker, öppna gräsytor, mindre grönytor, lekplatser.

Vi arbetar med:

  • Parker och lekplatser
  • Träd och grönytor längs gator
  • Utsmyckning och möblering av gågator och torg
  • Tätortsnära skogar
  • Rekreationsområden
  • Naturreservat
  • Kommunala obebyggda tomter

Lekplatser

Det finns ett stort antal lekplatser som tillhör kommunen. Undantaget är ofta lekplatser på skolgårdar, förskolor och vid hyresfastigheter.

Parkskötsel

Parkavdelningen ansvarar för att gräsmattor blir klippta, buskage och planteringar rensas, beskärs och planteras. Sommarblommor planteras varje år i blomlådor vid gator och torg.

Den praktiska skötseln utförs av våra egna parkarbetare och av entreprenörer.

När det gäller skolgårdar, gårdar på förskolor och lekplatser som tillhör hyresfastigheter hänvisar vi till kommunala fastighetsavdelningar och kommunala bolag.

Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: