• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Detaljplan för del av Älvestorp 4:1 (Christinelund)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av friliggande villor och radhus inom del av fastigheten Älvestorp 4:1.

Området är utpekat som ut utvecklingsområde för bostäder i Nora kommuns översiktsplan.

Vad händer i processen

Samråd om planen pågick 8 mars 2019 – 29 mars 2019.

Granskning pågick 5 juli 2019 – 16 augusti 2019.

Förslag till detaljplan har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen vid deras sammanträde 2019-09-11.

Detaljplanen överklagades till Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nora_252_dp.pdf 422.1 kB 2021-07-08 14.03
Nora_252_text.pdf 2.3 MB 2021-07-08 14.03

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 00
info@sb-bergslagen.se

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2021-07-08