• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Detaljplan för del av Gyttorp 6:1 m fl (Gyttorp GA:6)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra att Nora kommun tar över som ägare och förvaltare av vägområdet för Hälleforsvägen, Finntorpsvägen och Åsvägen.

Planområdet är beläget norr om Gyttorps centrala del. Området avser det som i skrivande stund ingår i Gyttorp GA:6, dvs Hälleforsvägen, Finnstorpsvägen och Åsvägen.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Vad händer i processen

Samråd pågick mellan 13 maj 2020 – 7 juni 2020

Granskning pågick mellan 1 juli 2020 - 23 augusti 2020

Detaljplanen har fått laga kraft.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Lagakrafthandlingarna arbetas för tillfället fram.

Detaljplanen kommer framöver att finnas tillgänglig i länskartan som du når via gällande detaljplaner.

Kontakt

Servicecenter
Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Felanmälan via webbformulär till Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid akuta störningar efter kontorstid
Telefon: 019- 14 76 42

Text

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2020-11-10