• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Detaljplan för del av Stensnäs 1:1

Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Stensnäs i Nora tätort och att på platsen möjliggöra för nya bostäder. Syftet är även att möjliggöra för förskoleverksamhet samt möta upp behov på utökad service i området.

Du kan läsa planens omfattning och innehåll i planhandlingarna längre ner.

Planområdet ligger i Stensnäsområdet i de norra delarna av Nora tätort.

Vad händer i processen?

Samråd pågår mellan 27 november 2020 - 8 januari 2021.

Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

Du skickar synpunkterna till info@sb-bergslagen.se, eller till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

  • Synpunkter ska du lämna skriftligt och de ska innehålla ditt namn och adress.
  • I synpunkterna ska du även skriva "Dnr S-2020-894".
  • Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret senast den 8 januari 2021.

Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2020-11-26

Kontakt & upplysningar

Simon Ljunggren, planarkitekt,
Tel: 0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se