• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Detaljplan för Fibbetorp 1:16

Syftet med detaljplanen är huvudsakligen att möjliggöra för bostäder i form av radhus och villor på platsen.

Du kan läsa planens omfattning och innehåll i planhandlingarna längre ner.

Planområdet är beläget i Fibbetorp ca 2 km väst/nordväst om Noras stadskärna.

Vad händer i processen?

Samråd för planen pågår mellan 4 juni 2021 - 25 juni 2021.

Samrådet syftar till att samla in kompletterande uppgifter och synpunkter.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
S-2020-642-3 Kungörelse.pdf 136.8 kB 2021-06-02 15.37
S-2020-642-3 Planbeskrivning.pdf 626.1 kB 2021-06-02 15.34
S-2020-642-3 Plankarta.pdf 236.8 kB 2021-06-02 15.34
S-2020-642-3 Undersökning (1).pdf 55.5 kB 2021-06-02 15.34
S-2020-642-3 Undersökning (2).pdf 314.1 kB 2021-06-02 15.34
S-2020-642-3 Undersökning.pdf 76.1 kB 2021-06-02 15.34


Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

Du skickar synpunkterna till info@sb-bergslagen.se, eller till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

  • Synpunkter ska du lämna skriftligt och de ska innehålla ditt namn och adress.
  • Ange som rubrik "Dnr S-2020-642".
  • Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret senast den 25 juni 2021.

Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Ina Pettersson
Planarkitekt
Telefonnummer 0581-810 76
ina.pettersson@sb-bergslagen.se

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2021-06-04