• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Detaljplan för Fibbetorp 1:16

Syftet med detaljplanen är huvudsakligen att möjliggöra för bostäder i form av radhus och villor på platsen.

Du kan läsa planens omfattning och innehåll i planhandlingarna längre ner.

Planområdet är beläget i Fibbetorp ca 2 km väst/nordväst om Noras stadskärna.

Vad händer i processen?

Samråd pågick mellan 4 juni 2021 - 25 juni 2021.

Granskning pågick mellan 29 oktober - 12 november 2021.

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden under februari.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Kjell Jansson
Planarkitekt
Telefonnummer 0581-830 57
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2022-01-27