• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Förslag till LIS-plan

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden, är ett förslag till tillägg till översiktsplanen som nu är på granskning från 5 juli 2021 till 30 september 2021.

Nu finns ett upprättat förslag av tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Nora kommun. Förslaget omfattar 31 områden längs 12 vattendrag i kommunen.

Ett LIS-område kan främja utveckling av bostäder och verksamheter i områden belägna inom strandskyddet.

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § Miljöbalken.

Granskningstiden är mellan 5 juli 2021 – 30 september 2021.

Länk till översiktsplan för Nora kommunöppnas i nytt fönster

Handlingar som tillhör arbetet

Covid-19

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns planhandlingarna endast att ta del av digitalt.

Själva LIS-förslaget finns i en högupplöst och en lågupplöst version. Upplever du svårigheter att ladda ner den högupplösta kan du prova med den lågupplösta i stället.

Hur lämnar jag synpunkter?

  • Synpunkter på förslaget ska du framföra skriftligt till info@sb-bergslagen.se eller med post till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg,
  • Synpunkterna ska innehålla ditt namn och adress samt märkas med ”Diarienr: S-2019-376.
  • Synpunkterna ska komma in till oss senast 30 september 2021.
  • Uteblivet svar under samrådstiden betyder att inga synpunkter finns.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2021-07-04