Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Förslag till LIS-plan

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden, är ett förslag till tillägg till översiktsplanen som nu är på remiss till 6 januari 2021.

Nu finns ett upprättat förslag av tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Nora kommun. Förslaget omfattar 29 områden längs 14 vattendrag i kommunen.

Ett LIS-område kan främja utveckling av bostäder och verksamheter i områden belägna inom strandskyddet.

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § Miljöbalken.

Samrådstiden är mellan 5 november 2020 – 6 januari 2021.

Länk till översiktsplan för Nora kommunöppnas i nytt fönster

Handlingar som tillhör arbetet

Covid-19

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Själva LIS-förslaget finns i en högupplöst och en lågupplöst version. Upplever du svårigheter att ladda ner den högupplösta kan du prova med den lågupplösta i stället.

Hur lämnar jag synpunkter?

  • Synpunkter på förslaget ska du framföra skriftligt till info@sb-bergslagen.se eller med post till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg,
  • Synpunkterna ska innehålla ditt namn och adress samt märkas med ”Diarienr: S-2019-376.
  • Synpunkterna ska komma in till oss senast 6 januari 2021.
  • Uteblivet svar under samrådstiden betyder att inga synpunkter finns.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2020-12-03