• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Förslag till LIS-plan

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden, är ett förslag till tillägg till översiktsplanen

Nu finns ett upprättat förslag av tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Nora kommun. Förslaget omfattar 31 områden längs 12 vattendrag i kommunen.

Ett LIS-område kan främja utveckling av bostäder och verksamheter i områden belägna inom strandskyddet.

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § Miljöbalken.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-02 att anta tillägget till översiktsplanen.

Länk till översiktsplan för Nora kommunöppnas i nytt fönster

Handlingar som tillhör arbetet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antagandehandling.pdf 4.9 MB 2022-03-17 09.31
Beslut.pdf 452.3 kB 2022-03-17 09.31
Granskningsutlåtande.pdf 8.9 MB 2022-03-17 09.31
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 2.9 MB 2022-03-17 09.31
Naturinventering.pdf 22.6 MB 2022-03-17 09.31

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2022-03-17