• Huvudmeny

Dricksvatten - ett livsmedel

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Flera kommuner i Örebro län har, eller riskerar att få, problem med sitt dricksvatten. 

Åtta av länets kommuner gick tidigare samman för att ta reda på om det var lämpligt att hämta dricksvatten från sjön Vättern. Nora kommun tar idag sitt dricksvatten huvudsakligen från ytvattentäkter som sjöar eller åar.

Ett långsiktigt arbete

Arbetet med att utreda möjligheten att ta dricksvatten från Vättern har pågått sedan 2008 för att kunna bli verklighet omkring år 2030.

Under 2017 har deltagande kommuner tagit ställning till om de ska bilda ett gemensamt bolag som ska driva arbetet vidare. Därefter startar en formell process med bolagsbildning och att ansöka om tillstånd. Nora kommun har beslutat att inte gå vidare i projektet.
Läs mer om Nora kommuns ställningstagande på Samhällsbyggnad Bergslagens webbplats.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-09-04