Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Välkommen till Karlsäng­­­skolan

Karlsängskolan

Karlsäng­­skolan ligger centralt i Nora och är en högstadie­skola för årskurs 7 till 9. Skolan har hälsoprofil. I byggnaden finns även en fritids­­gård med cafeteria.

På gång på Karlsängskolan

 • 2020-05-28  Sommarskola


  Från 27 juli t.o.m. 7 augusti planerar Karlsängskolan att anordna sommarskola.
  Läs mer
 • 2020-05-20  Orienteringsprov för årskurs 9


  Tisdag 26 maj har eleverna i årskurs 9 orienteringsprov i skogarna kring Digerberget.
  Läs mer

SchoolSoft

Schoolsoftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är förskolans och skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Skollunch

Matsedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Speciellt med Karlsängskolan

Eleverna som valt Hälsoprofilen (HP) har en extra rörelselektion per vecka. Alla elever i 7:an har två pulspass per vecka utöver den ordinarie undervisningen i Idrott och Hälsa. Målet är att öka sin puls till en individuellt ställd nivå under minst tjugo minuter. HP-passen kommer till. Både Pulspassen och HP-passen bidrar till en bättre hälsa och en bra grund för inlärning.

Mediateket är ett skolbibliotek med cirka 2600 titlar - skönlitteratur och faktaböcker. Skolans biblioteksråd är med och bestämmer vilka nya böcker som ska köpas in. De elever som är i behov av talböcker får hjälp med detta. Det finns 17 datorer för skolarbeten. Mediateket är öppet under större delen av skoldagen och pedagoger finns på plats.

Organisation

Skolan är organiserad i två arbetslag, "Spår" med ca. 20 pedagoger i varje. Lärarna har det mesta av sin undervisning inom sitt spår och där är de också klassföreståndare. Arbetslagen har ansvar för elevvård, viss schemaplanering, föräldrasamverkan, mindre del ekonomi, temastudier och utvärdering. Spårledarna är de som leder konferenser samt samordnar inom och mellan spåren. 

I spår 1 ingår klasserna 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B.
Spårledare är Marie Pehrsson

I spår 2 ingår klasserna 7C, 7D, 7E, 8C, 8D, 8E, 9C, 9D och 9E.
Spårledare är Mikael Viberg

Elevinflytande

Elevinflytande i elevrådet

Elevrådets styrelse är en formell förbindelselänk mellan skolledningen och eleverna. Styrelsen deltar i klassombudsmöten där alla klasser finns representerade. Alla som är intresserade är välkomna att vara valbara till styrelsen.

Klassombudsgruppen förmedlar information från elevrådsorganisationen till respektive klass och tvärtom. Varje klass väljer två ordinarie representanter. Det är klassombudsgruppen som väljer elevrådets styrelse.

Elevskyddsombudsgruppen arbetar med arbetsmiljön i skolan. Verksamheten är lagstadgad.

Bok/Biblioteksgruppen samarbetar med skolbiblioteksansvarige om bland annat inköp till skolbiblioteket.

Mat, Hälsa, Kultur. Gruppen anordnar frukostar och hälsokampanjer. Den samarbetar med skolmåltidspersonal i skolans matråd.

Inflytande för förälder/vårdnadshavare

Utvecklingssamtalet med omdömen
En gång per termin kallas vårdnadshavarna tillsammans med eleven till utvecklingssamtal. Man kan kontinuerligt följa elevens lärande via Schoolsoft.

Möten för föräldrar/vårdnadshavare
Möten äger rum minst en gång per läsår och har ofta ett aktuellt tema.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie- och yrkesvägledaren hanterar elevernas gymnasieansökningar och praktisk arbetslivsorientering, PRAO. Läs mer information om bl.a. gymnasiet och elevernas PRAO här.

Skolans arbete med ANT

Information kring ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak och vem man ska kontakta finns på www.nora.se/barnochunga.

Fakta Karlsängskolan

 • Högstadieskola
 • Ligger centralt i Nora
 • Klass 7-9
 • C:a 350 elever
 • C:a 22 pedagoger
 • Två arbetslag
 • Har hälsoprofil
 • Har pulspass för alla sjuor
 • Skolbibliotek/Mediatek finns
 • Fritidsgård med cafeteria finns i byggnaden

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-01-27

Adress

Karlsängsskolan
Adress: Skolgatan 5, 713 31 Nora
Telefon: 0587-812 21

Kontakt Karlsängskolan

Rektor
Monica Aspemyr
0587-812 21
monica.aspemyr@nora.se
Biträdande rektor
Eva-Karin Olsson-Källqvist
0587-812 72
eva-karin.olssonkallqvist@nora.se
Skolassistent
Eva-Britt Karlsson
0587-812 22
eva-britt.karlsson@nora.se
Elevhälsan
Länk till elevhälsan