• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Nora kommuns organisation

Nora kommuns förvaltningsorganisation är sedan 1 januari 2023 uppdelad i tre förvaltningar: Kommunstyrelseförvaltningen, Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen.

Du klickar på verksamhet i bilden nedan för att läsa mer. Vissa knappar saknar länk.

Kommunens verksamheter är organiserade under respektive förvaltning.

Organisationsschema över Nora kommun. Kartan visualiserar hur kommunens olika verksamheter fungerar. För mer information eller hjälp kontaktar du Nora kommun. Bildningsförvaltningen Revision Socialförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Kommunala bolag Kommunfullmäktige beredningar Gemensamma nämnder Valnämnd Kommunstyrelse Socialnämnd Bildningsnämnd KSAU Kultur och fritidsutskott Samhällsbyggnadsförvaltningen Nerikes brandkår Bergslagens överförmyndarnämnd Ekonomi Demokrati och säkerhet Lediga jobb

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: