• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Bildningsnämnden och arbetsutskottet

Sammanträdena för såväl arbetsutskott som nämnd är i dagsläget inte öppna för allmänheten.

Bildningsnämnden (BN) och dess arbetsutskott (BNau) handlägger myndighetsärenden inom utbildningsområdet. Bildningsnämnden och dess arbetsutskott ansvarar även för kommunens myndighetsutövning mot enskilda individer i form av exempelvis skolskjutsärenden. 

Lista över ledamöter i bildningsnämnden Öppnas i nytt fönster.
Möten och protokoll för bildningsnämnden Öppnas i nytt fönster.

BN och BNau jobbar utifrån reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om och delegationsordning som BN beslutat om.

BN hanterar mer övergripande frågor för verksamheterna och BNau hanterar mer specifika individärenden.

Sammanträdestider, plats och tid

Sammanträdestider 2023


Möteslokal


Tid

Sidan uppdateras löpande.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: