• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens uppgift och sammansättning

Kommunstyrelsens ordförande från 1 december 2022 till 31 december 2022 är Mikael Wahlberg (S). Ordförande för år 2023 är Dan Pierre (M).
De följande åren byts de om ännu en gång.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, sköter kommunens ekonomiska förvaltning, har uppsikt över nämnder och företag som inrättats av kommune, gör framställningar hos kommunfullmäktige, nämnder och andra myndigheter, bereder eller yttrar sig i ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige samt genomför kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen har 15 platser som fördelas proportionerligt utifrån resultatet i det allmänna valet samt eventuell valsamverkan. Ledamöterna utses av kommunfullmäktige.

Lista över ledamöter i kommunstyrelsen Öppnas i nytt fönster.


Utskott under kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har två utskott som bereder ärenden för beslut av kommunstyrelsen:

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Kultur- och fritidsutskottet

Lista över ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott Öppnas i nytt fönster.
Lista över ledamöter i kultur- och fritidsutskottet Öppnas i nytt fönster.

Möten och protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott Öppnas i nytt fönster.
Möten och protokoll för kultur- och fritidsutskottet Öppnas i nytt fönster.


Sammanträdestider, plats och tid

Sammanträdestider 2024

 • 14 februari
 • 3 april
 • 8 maj
 • 29 maj
 • 4 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 11 december

Möteslokal

Samlingssalen på Hagby ängar. Ändrad lokal meddelas vid respetive sammanträdesdatum ovan.

Tid
Onsdagsförmiddagar med eventuell förlängning efter lunch.


Aktuella handlingar och protokoll för kommunstyrelsen

Aktuella handlingar till kommunstyrelsen


Protokoll för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen Protokoll 2023

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: