• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista samt protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade.

Utskottsmötena är inte öppna för allmänheten

Sammanträdestider 2024:

  • 24 januari
  • 20 mars
  • 24 april
  • 15 maj
  • 21 augusti
  • 25 september
  • 23 oktober
  • 27 november


Protokoll från arbetsutskottet

Protokoll från tidigare ledningsutskott

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: