• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med olika externa organisationer. Här hittar du information om det kommunala pensionärsrådet och det kommunala handikapprådet.

Sammanträdestider

Sammanträdesdatum för det kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet år 2023 är inte fastställda ännu.

 

Kommunala pensionärsrådet

I Nora finns ett Kommunalt pensionärsråd (KPR) som arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i kommunens nämnder och förvaltningar. Genom KPR ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser, genom att rådet ger kommunens politiker synpunkter och förslag på aktuella ärenden.

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de pensionärsorganisationer som finns representerade i kommunen samt representanter från politiken.

Se kommunstyrelsens representanter i Pensionärsrådet>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionärsrådets protokoll

 

Kommunala handikapprådet

I Nora finns ett Kommunalt handikappråd (KHR). Som formellt samverkansforum är rådets medlemmar företrädare för olika handikapporganisationer samt representanter från kommunstyrelsen. Varje representant i KHR företräder ett speciellt område och för att kunna belysa en problematik krävs samtliga representanters kunskap och erfarenhet. KHR har en viktig roll som referensgrupp och remissinstans för de handikappolitiska frågorna.  

Några av de viktigaste syftena med KHR är att ge personer med funktionsnedsättning ökad delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. Det är inte längre en vårdfråga utan en medborgarfråga. Det är till exempel inte bara socialtjänstens ärenden som berör människor med funktionsnedsättning utan nästan varje område har en handikappaspekt. Det gäller således att all kommunal verksamhet ser sitt ansvar.

Se kommunstyrelsens representanter i Handikapprådet>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handikapprådets protokoll

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: