• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Socialnämnden och arbetsutskottet

Sidan uppdateras löpande

Sammanträdena för såväl arbetsutskott som nämnd är inte öppna för allmänheten.

Socialnämndens uppgift och sammansättning

Socialnämnden (SN) och dess arbetsutskott (SNau) handlägger myndighetsärenden inom individ- och familjeomsorg och vård och omsorg. Socialnämnden och dess arbetsutskott ansvarar även för kommunens myndighetsutövning mot enskilda individer i form av exempelvis ekonomiskt bistånd och kontaktperson.

Lista över ledamöter i socialnämnden Öppnas i nytt fönster.

SN och SNau jobbar utifrån reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om och delegationsordning som SN beslutat om.

SN hanterar mer övergripande frågor för verksamheterna och SNau hanterar mer specifika individärenden.


Sammanträdestider

Sammanträdestider 2023

Arbetsutskottet

 • Onsdag 18 januari
 • Torsdag 9 februari
 • Tisdag 28 februari
 • Tisdag 21 mars
 • Tisdag 11 april
 • Tisdag 2 maj
 • Tisdag 23 maj
 • Måndag 12 juni
 • Tisdag 27 juni

Sommaruppehåll under juli månad

 • Tisdag 1 augusti
 • Tisdag 22 augusti
 • Tisdag 12 september
 • Tisdag 3 oktober
 • Tisdag 24 oktober
 • Tisdag 7 november
 • Tisdag 28 november
 • Tisdag 19 december

Socialnämnden

 • Onsdag 18 januari
 • Tisdag 21 februari
 • Tisdag 14 mars
 • Tisdag 4 april
 • Tisdag 25 april
 • Måndag 15 maj
 • Onsdag 7 juni
 • Torsdag 15 juni - EXTRAINSATT
 • Onsdag 28 juni

Sommaruppehåll under juli månad

 • Torsdag 24 augusti
 • Tisdag 19 september
 • Tisdag 17 oktober
 • Tisdag 21 november
 • Tisdag 12 december

Protokoll för Socialnämnden

Protokoll

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: