• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Socialnämnden och arbetsutskottet

Sammanträdena för såväl arbetsutskott som nämnd är i dagsläget inte öppna för allmänheten.

Socialnämnden (SN) och dess arbetsutskott (SNau) handlägger myndighetsärenden inom individ- och familjeomsorg och vård och omsorg. Socialnämnden och dess arbetsutskott ansvarar även för kommunens myndighetsutövning mot enskilda individer i form av exempelvis ekonomiskt bistånd och kontaktperson.

Lista över ledamöter i socialnämnden Öppnas i nytt fönster.
Möten och protokoll för socialnämnden Öppnas i nytt fönster.

SN och SNau jobbar utifrån reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om och delegationsordning som SN beslutat om.

SN hanterar mer övergripande frågor för verksamheterna och SNau hanterar mer specifika individärenden.

Sammanträdestider

Sammanträdestider 2023

Arbetsutskottet

 • Onsdag 18 januari
 • Torsdag 9 februari
 • Tisdag 28 februari
 • Tisdag 21 mars
 • Tisdag 11 april
 • Tisdag 2 maj
 • Tisdag 23 maj
 • Måndag 12 juni
 • Tisdag 27 juni

Sommaruppehåll under juli månad

 • Tisdag 1 augusti
 • Tisdag 22 augusti
 • Tisdag 12 september
 • Tisdag 3 oktober
 • Tisdag 24 oktober
 • Tisdag 7 november
 • Tisdag 28 november
 • Tisdag 19 december

Socialnämnden

 • Onsdag 18 januari
 • Tisdag 21 februari
 • Tisdag 14 mars
 • Tisdag 4 april
 • Tisdag 25 april
 • Måndag 15 maj
 • Onsdag 7 juni
 • Onsdag 28 juni

Sommaruppehåll under juli månad

 • Torsdag 24 augusti
 • Tisdag 19 september
 • Tisdag 17 oktober
 • Tisdag 21 november
 • Tisdag 12 december

 

Sidan uppdateras löpande.


Informationsägare:
Sidan uppdaterad: