• Huvudmeny

Sam­man­stäl­lning av enkät­under­sökning matlådor

Syftet var att få veta vad brukarna tycker om maten samt att få in deras synpunkter och önskemål på maträtter i matlådorna.

Förfrågan har gjorts vid fyra tillfällen under tiden 2012-2015.

  • 2012 skickades enkäten till 80 pensionärer och 61 % svarade på enkäten
  • 2013 skickades enkäten till 81 pensionärer och 72,8 % svarade på enkäten
  • 2014 skickades enkäten till 109 pensionärer och 75 % svarade på enkäten
  • 2015 skickades enkäten till 106 pensionärer och 68 % svarade på enkäten

Se den sammanställda rapporten från undersökningen. (pdf)öppnas i nytt fönster


Informationsägare: Kommunförvaltningen, Kostenheten
Sidan uppdaterad: 2015-10-23