• Huvudmeny

Medborgarenkät Planer

Resultat av medborgardialog augusti – september 2015

Inför framtagande av ny översiktsplan, grönplan och miljöplan genomfördes en enkät-undersökning under hösten 2015. Kommuninvånarna erbjdös att tycka till om vilka utvecklingsområden man ville prioritera.

Ett mycket stort antal svar har kommit in.

Antal svarande 331 män och 369 kvinnor, vill ej uppge 12. Totalt 712 svar

Enkätsvaren används nu som underlag i det fortsatta planarbetet.

Enkätsvaren redovisas nedan.

Informationsägare: Kommunförvaltningen, Kommunkansli
Sidan uppdaterad: 2015-12-04