• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Järnboås kommun 1863-1951

Arkivbildare i Järnboås kommun förvarade i Nora kommuns arkiv
 • Kommunalstämman, 1879-1950
 • Kommunalfullmäktige, 1919-1951
 • Kommunalnämnden, 1866-1951
 • Fattigvårdsstyrelsen, 1848-1951
 • Pensionsnämnden, 1914-1951
 • Barnavårdsnämnden, 1921-1951
 • Familjebidragsnämnden, 1940-1949
 • Hemhjälpsnämnden, 1945-1951
 • Nykterhetsnämnden, 1934-1939
 • Hälsovårdsnämnden, 1943-1951
 • Byggnadsnämnden, 1947-1951
 • Folkskolestyrelsen, 1879-1964

Informationsägare: Kommunledningskansliet
Sidan uppdaterad: