• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Nora kommun 1971-

Arkivbildare i nuvarande Nora kommun
 • Kommunstyrelsen, 1971-
 • Kommunfullmäktige, 1971-
 • Sociala Centralnämnden,1971-1981
 • Sociala Centralnämnden Barnavårdsmannen, 1971-1978
 • Socialnämnden, 1982-1999
 • Socialutskottet, 2000
 • Socialnämnden, 2001-
 • Hälsovårdsnämnden, 1971-1983
 • Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, 1983-1999
 • Valnämnden, 1973-
 • Fritidsnämnden, 1971-1993
 • Lönenämnden, 1971-1973
 • Löne och Personalnämnden, 1974-1976
 • Personalnämnden, 1977-1991
 • Byggnadsnämnden, 1971-1999
 • Förmedlingsorganet, 1971-1993
 • Fastighetskontoret, 1971-1993
 • Centrala Byggnadskommittén, 1971-1991
 • Trafiknämnden, 1971-1975
 • Trafiksäkerhetskommittén, 1976-1977
 • Trafiknämnden, 1978-1985
 • Trafiksäkerhetsnämnden, 1986
 • Kommunala Handikapprådet, 1973-
 • Samrådsgruppen, 1972-1978
 • Överförmyndaren, 1971-
 • Skolstyrelsen, 1971-1993
 • Barn och Utbildningsnämnden, 1994-
 • Miljö och Kulturnämnden, 1974-1983
 • Kulturnämnden, 1984-1994
 • Kultur och Fritidsnämnden, 1995-
 • Kommunal Grund och Vuxenutbildning, 1971-1995
 • Kommunal Musikskola, 1967-2000
 • Kommunalt Pensionsråd, 1983-
 • Norabygdens Besökservice, 1994-1995
 • Räddningstjänst, 1971-1994
 • Räddningsnämnden, 2003-2009

Informationsägare: Kommunledningskansliet
Sidan uppdaterad: