• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Nora landskommun 1863-1951

Arkivbildare i Nora landskommun förvarade i Nora kommuns arkiv
 • Kommunalstämman, 1729-1951
 • Kommunalfullmäktige, 1919-1951
 • Kommunalnämnden, 1860-1951
 • Fattigvårdsstyrelsen, 1734-1951
 • Pensionsnämnden, 1914-1951
 • Barnavårdsnämnden, 1921-1951
 • Nykterhetsnämnden, 1920-1951
 • Familjebidragsnämnden, 1940-1957
 • Hälsovårdsnämnden, 1934-1951
 • Arbetslöshetskommittén, 1919-1950
 • Livsmedelsnämnden, 1916-1919
 • Kristidsnämnden, 1939-1949
 • Brandstyrelsen, uå
 • Överförmyndaren, 1913-1940
 • Skolrådet, 1842-1935
 • Folkskolestyrelsen, 1904-1955
 • Folkbiblioteket, 1929-1951
 • Sockennämnd, 1857-1870
 • Fattigkassan, 1734-1787

Informationsägare: Kommunledningskansliet
Sidan uppdaterad: