• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Noraskogs kommun 1952-1964

Arkivbildare i Noraskogs kommun förvarade i Nora kommuns arkiv
 • Kommunalfullmäktige, 1950-1964
 • Kommunalnämnden, 1950-1964
 • Fattigvårdsstyrelsen, 1951-1964
 • Socialnämnden, 1952-1970
 • Pensionsnämnden, 1952-1963
 • Barnavårdsnämnden, 1952-1964
 • Nykterhetsnämnden, 1950-1964
 • Hälsovårdsnämnden, 1949-1964
 • Brandstyrelsen, 1946-1965
 • Arbetslöshetsnämnden, 1958-1960
 • Hemhjälpsnämnden, 1951-1955
 • Lönenämnden, 1951-1964
 • Idrotts och fritidsnämnden, 1954-1964
 • Skogskommittén, uå
 • Civilförsvarsnämnden, uå
 • Byggnadsnämnden, 1952-1964
 • Skolstyrelsen, 1951-1967
 • Nors sockenbibliotek, 1860-1952
 • Folkbiblioteket, 1951-1952
 • Fastighetsnämnden, 1956-1963

Informationsägare: Kommunledningskansliet
Sidan uppdaterad: