• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Nora stad 1863-1970

Arkivbildare i Nora stad förvarade i Nora kommuns arkiv
 • Drätselkammaren, 1875-1970
 • Stadsfullmäktige, 1910-1970
 • Fattigvårdsstyrelsen, 1830-1974
 • Socialnämnden, 1958-1970
 • Barnavårdsnämnden, 1919-1970
 • Nykterhetsnämnden, 1917-1970
 • Nora hemhjälpsnämnd, 1944-1954
 • Hälsovårdsnämnden, 1875-1970
 • Kommunalborgmästaren, 1951-1964
 • Planteringsnämnden, 1943-1964
 • Valnämnden, 1886-1970
 • Brandstyrelsen, 1875-1976
 • Brandsynenämnden, 1910-1923
 • Nora Stads Idrottsnämnd, 1957-1970
 • Hästuttagningsnämnden, 1900-1972
 • Livsmedelsnämnden, 1914-1919
 • Kristidsnämnden, 1940-1949
 • Nora Stads Fondstyrelse, 1876-1991
 • Lönenämnden, 1939-1970
 • Överförmyndaren, 1920-1970
 • Auktionskammaren, 1873-1906
 • Byggnadsnämnden, 1875-1970
 • Förmedlingsorganet, 1949-1970
 • Fastighetskontoret, 1926-1967
 • Centrala Byggnadskommittén, 1964-1970
 • Skolrådet, 1838-1931
 • Folkskolestyrelsen, 1915-1952
 • Skolstyrelsen, 1941-1970
 • Folkskolan, 1844-1967
 • Grundskolan, 1964-1965
 • Kommunala mellanskolan, 1922-1931
 • Samrealskolan, 1950-1968
 • Yrkesskolan, 1945-1971
 • Korrespondensgymnasiet, 1966-1967
 • Nora Stads Folkbibliotek- och biblioteksnämnd, 1905-1952
 • Norabygdens Folkbibliotek, 1920-1973
 • Nora Stads Trafiksäkerhetskommitté, 1967-1970
 • Pensionsnämnden, 1868-1989
 • Hyresnämnden, 1942-1964
 • Nora Stads Allmänna Byggnadskassa, 1776-1805
 • Värmeverket, 1962-1989
 • Nora Stads och sockens hemvårdarinneförbund, 1945-1950
 • Magistraten, 1902-1919
 • Nora Stads Vatten och Elektricitetsverk, 1896-1899
 • Nora Stads Belysnings och Vattenverk, 1913-1946
 • Nora Stads Elektricitets och Vattenverk, 1947-1953
 • Nora Stads Elverk, 1954-1970

Informationsägare: Kommunledningskansliet
Sidan uppdaterad: