• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Beställ allmänna handlingar

Så får du del av allmänna handlingar.

Allmänna handlingar är tillgängliga till alla. För att ta del av arkivhandlingar, kontakta arkivet (se kontaktuppgifter ) eller kom på besök (se öppettider). Du kan också göra en beställning av handlingar i förväg via beställningsformulär eller telefonkontakt för att få en kopia skickat till dig.

Avgifter för kopiering och fax

Svart/vita

Storlek

Avgift per kopia

Föreningar

A4

2,00 kronor


A3

3,00 kronor


OH

9,00 kronor
Allmänheten

A4

3,00 kronor


A3

4,00 kronor

Färgkopior

Storlek

Avgift per kopia

Föreningar

A4

3,00 kronor


A3

5,00 kronor


OH

12,00 kronor
Allmänheten

A4

6,00 kronor


A3

10,00 kronor


OH

13,00 kronor

Fax och skanningFörsta sidan


15,00 kronor

Varje därefter följande sida


3,00 kronor


Sekretess och känsliga uppgifter

En del av uppgifter i kommunala handlingar kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, högst under 70 år. I så fall måste handlingar sekretessprövas innan de kan lämnas ut. Handlingar kan också innehålla känsliga personuppgifter.
Om du vill ta del av handlingar som omfattas av sekretess eller innehåller känsliga personuppgifter, vänligen kontakta arkivet.

Fastighetshandlingar och kartor

Kartor och fastighetshandlingar måste alltid beställas i förväg. Handlingar rörande bl.a. miljö- och byggfrågor från och med år 2004 finns hos Samhällsbyggnad Bergslagen. Kontakt till Samhällsbyggnad

Beställ handlingar

Betygskopior
Fastighetshandlingar och kartor
Övriga allmänna handlingar

När du beställer handlingar samlar vi in dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem enbart i syfte att kunna skicka de handlingar du begär. Begäran om handlingar från kommunarkivet gallras vid inaktualitet. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall även födelsedata.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 c, för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet samt 6.1 e att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du har rätt att vara anonym när du begär ut handlingar. Vill du vara anonym ska du ringa eller besöka arkivet.

Om du vill läsa mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter, Om du vill läsa mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter, klicka här Öppnas i nytt fönster..

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: