• Huvudmeny

Diarium och arkiv

Diarium är ett register över handlingar

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka ärenden och handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Med allmän handling menas en handling som finns hos myndigheten, som kommit in till myndigheten eller upprättats där. Allmänna handlingar är i princip offentliga men kan vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling kan således antingen vara offentlig eller hemlig.

Om du önskar ta del av en allmän offentlig handling vänder du dig till kommunstyrelsens registratorer, telefonnummer 0587-810 00.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2018-12-04