• Huvudmeny

Bildarkiv

Kommunarkivet förvarar två större bildarkiv och en del mindre samlingar främst tillhörande enskilda arkiv

Fotograf KGF Norberg

(1862-1926)
Hembygdsföreningen Noraskogs arkiv är deponerat i kommunarkivets lokaler. Bland dessa samlingar finns fotograf KGF Norbergs fotoarkiv med omkr. 20 000 glasplåtar  från åren kring sekelskiftet 1800-1900. Norberg hade sin ateljé på Rådstugugatan 24 i Nora mellan åren 1904-1926. Arkivet består mestadels av personfotografier men det finns även en hel del foton på byggnader samt andra foton som visar Nora med omnejd.

Fotograf Curt Götlin

(1900-1993)
Hovfotograf Curt Götlin var verksam i Nora från år 1966 då han flyttade in från Örebro. Hans ateljé låg på Storgatan där han också bodde. Negativ av porträttbilder från 1966-1990 finns i kommunarkivet och en del övrigt material som är bevarat från hans tid i Nora. De delar av Götlins arkiv från tiden före 1966 finns bevarat på Stadsarkivet i Örebro.

Informationsägare: Kommunledningskansliet
Sidan uppdaterad: 2015-06-12