• Huvudmeny

Bolag- och stiftelsearkiv

Här listas de bolag och stiftelser som finns bevarade i Nora kommuns arkiv
  • Stiftelsen Centrumhus i Nora, 1957-1994
  • Stiftelsen Hantverks och små industrifastigheter, 1959-1996
  • Noraortens vattenledningsaktiebolag, 1951-1996
  • Nora Bergslags Elektriska Aktiebolag, 1896-1984
  • Stiftelsen Pensionärshem, 1945-1953
  • Nora Spritbolag, 1860-1890
  • AB Nora Stadshotell, 1982-1990
  • Stiftelsen Nora Turism, 1988-1993
  • Nora kommuns Elverk, 1971-1979
  • Nora Energiverk, 1980-1992

Informationsägare: Kommunledningskansliet
Sidan uppdaterad: 2010-08-26